ARS MECHANICA za nove kompetencije

Cilj projekta

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju.

Aktivnosti projekta

• Uspostava organizacije rada i razvoja RCK;
• Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK;
• Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih;
• Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK;
• Promidžba i vidljivost;
• Upravljanje projektom i administracija.

Status i trajanje

U provedbi. Trajanje projekta je 44 mjeseca (od 01. siječnja 2020. do 01. rujna 2023.)

Vrijednost projekta: 30.689.898,49 kn
Uloga Industrijsko-obrtničke škole: Nositelj
Uloga GAMBI d.o.o.: GAMBI d.o.o. je partner na projektu i ima ulogu u provedbi projekta.

Ostali partneri na projektu:

Tehnička škola Šibenik
Srednja škola Metković
Ivanal tvornica aluminija d.o.o.
Šibensko-kninska županija
Obrtnička komora Šibensko-kninske županije
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Klima elektro Šupe
ZM-Vikom d.o.o.
Capax d.o.o.
Elektrolux trgovina i servis d.o.o.
Auto centar Šibenik d.o.o.
Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Impol-TLM d.o.o.

Program/izvor financiranja: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. / Europski socijalni fond

Poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr