eu-projekt

ARS Mechanica centar za nove kompetencije

Nositelj projekta: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik

Uloga Gambi d.o.o.: Partner u provedbi projekta

Vrijednot projekta: 30.689.898,49 kn

Trajanje projekta: 44 mjeseca (od 01. siječnja 2020. do 01. rujna 2023.)

OPIS PROJEKTA

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  • Uspostava organizacije rada i razvoja RCK;
  • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK;
  • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih;
  • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Upravljanje projektom i administracija.

OSTALI PARTNERI NA PROJEKTU

Tehnička škola Šibenik, Srednja škola Metković, Ivanal tvornica aluminija d.o.o., Šibensko-kninska županija, Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Klima elektro Šupe, ZM-Vikom d.o.o., Capax d.o.o., Elektrolux trgovina i servis d.o.o., Auto centar Šibenik d.o.o., Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Impol-TLM d.o.o.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. / Europski socijalni fond

POVEZNICE

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr